صفحه اصلی / خبرها / مقاله ها / نرم افزار / بخش آموزش / پیوندها / اعضا / درباره کرمان / آلبوم عکس / گردشگری/تازه ها/ارتباط با ما

 

 
 

همایش سرگروه های جغرافیای کشوراصفهان آذر ماه 89

خیر مقدم آقای محسن ربیعی مسئول دبیر خانه راهبری جغرافیای کشور

بیانات آقای پور حسینی معاونت آموزش متوسطه اصفهان

جمع سرگروه های جغرافیای استان های کشور

کارگاه آموزش تولید فیلم آموزشی توسط آقای جعفر پور

کارگاه آموزش تولید فیلم آموزشی توسط آقای جعفر پور

بیانات آقای عرفی مدیر کل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت

جلسه پرسش وپاسخ سرگروه ها با آقای عرفی

بیانات آقای امیری نیا مدیر گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی

بیانات آقای امیری نیا مدیر گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی

آقای مهندس تنهایی عضو دبیرخانه جغرافیای کشور

تشریح برنامه های دبیرخانه کشوری جغرافیا توسط مسئول دبیرخانه

بیانات آقای شیاسی رئیس گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی اصفهان

مهمان نوازی وپذیرایی های گرم دبیرخانه

بازدید علمی از محور تاریخی اصفهان-نطنز-کاشان

همراهی وتوضیحات دکتر حسنعلیان استاد زمین باستان شناس دانشگاه اصفهان

محور ارتباطی نطنز و توضیحات استاد حسنعلیان

چینه بندی لایه های گوناگون آذرین و رسوبی ارتفاعات منطقه نطنز

دور نمای پائیزی از باغات میوه اطراف نطنز

ارتفاعات مجاور شهر نطنز وقلاع متعدد بر فراز کوههای منطقه

حرکت گروه به سمت محوطه تاریخی تمدن باستانی اریسمان محور نطنز کاشان

منطقه کاوش شده تمدن باستانی اریسمان

توضیحات دکتر حسنعلیان کاشف اریسمان قدیمی ترین تمدن ذوب فلز جهان

محوطه باستانی اریسمان

محل یکی از کارگاه های ذوب مس تمدن اریسمان

بازدید از خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

حیاط بیرونی خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

حیاط بیرونی خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

سرداب و زیر زمین خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

حیاط اندرونی خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

تزئینات خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

سر گروه های جغرافیای کشور در خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

سر گروه های جغرافیای کشور در خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

سرگروه های جغرافیای کشور در خانه تاریخی عامری های شهر کاشان

عرقیات وگلاب ناب سوغات شهر کاشان

میدان نقش جهان اصفهان

مسجد شیخ لطف الله اصفهان

مسجد امام خمینی (شاه) اصفهان

بازار سنتی وصنایع دستی اطراف میدان نقش جهان

سی وسه پل

غروب آفتاب و فواره مجاور سی وسه پل

غروب آفتاب و فواره مجاور سی وسه پل

سی وسه پل

اعضای دبیرخانه کشوری راهبری درس جغرافیای متوسطه