صفحه اصلی / خبرها / مقاله ها / نرم افزار / بخش آموزش / پیوندها / اعضا / درباره کرمان / آلبوم عکس / گردشگری/تازه ها/ارتباط با ما

 

 

 
 

بُندرکوهپایه درب آسیاب سیمک اردوگاه شهید باهنر

دره بُندرکوهپایه( اردوگاه شهید باهنر)

دره بُندرکوهپایه اردوگاه شهید باهنر

دره بُندرکوهپایه اردوگاه شهید باهنر

شکوفه های درخت بادام کوهی

دره بُندرکوهپایه اردوگاه شهید باهنر

دره بُندرکوهپایه اردوگاه شهید باهنر

بُندرکوهپایه درب آسیاب سیمک (انگر آبی)

آبشار اول(از پائین دست) بُندر کوهپایه درب آسیاب سیمک

آبشار دوم(از پائین دست) بُندر کوهپایه

آبشار دوم از پائین دست) بُندر کوهپایه

پوشش گیاهی بُندر کوهپایه

منطقه کوهپایه زیستگاه بزکوهی(کل)

منطقه کوهپایه زیستگاه بزکوهی(کل)

منطقه کوهپایه زیستگاه بزکوهی(کل)

نمای منطقه کوهپایه از ارتفاعات بُن گو

مزرعه بُن گو

زاغ مزرعه بُن گو

میوه های یک درختچه کوهی

ارتفاعات چهل خانه (بالا دست آبشارهای سیزده گانه سیمک)

محدوده چشمه پلنگی سرچشمه آبشار های کوهپایه

مظهر چشمه پلنگی

نمای چهل خانه از بالا دست آبشارها

دره چهل خانه محل تشکیل آبشار های سیزده گانه

نصب کارگاه جهت فرود از آبشارهای سیزده گانه

ایمن سازی کارگاه های فرود از آبشارها

اولین آبشاراز بالا دست

فرود از اولین آبشار

دره تنگ وباریک مسیر بین آبشارها

دیواره های حفره حفره سنگی آبشارهای موسوم به چهل خانه

محیط ایمن چهل خانه و محل مناسب جهت لانه سازی وتخم گذاری پرندگان

لانه جوجه های کبوتر های وحشی

گیاهان نادر و زیبا روئیده بر سطوح سنگ در مسیر آبشارها

آبشاری دیگر از مجموعه آبشار های سیزده گانه

فرود از آبشار زیر ضربات تن نواز آب

یکی ازآخرین آبشارهای سیزده گانه

فرود از آخرین آبشارهای سیزده گانه

فرود از آخرین آبشارهای سیزده گانه

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک

تصاویر دیگری از آبشارها ی کوهپایه سیمک