صفحه اصلی / خبرها / مقاله ها / نرم افزار / بخش آموزش / پیوندها / اعضا / درباره کرمان / آلبوم عکس / گردشگری/تازه ها/ارتباط با ما

 

 
 

نقشه دسترسی به روستای قلعه حسنعلی راین وقلل آتشفشانی آن

نقشه دسترسی به قلل آتشفشانی از روستای قلعه حسنعلی راین

مسیر دسترسی به روستای سرسبز گیشیگان

ورودی شهر راین

بقعه شیر خدای راین

سر در اصلی ارگ راین

دیوار و سر در ارگ راین

جاده خاکی مسیر روستای قلعه حسنعلی

مزارع روستای قلعه حسنعلی

حسن کوچولو با گوسفندانش در روستای قلعه حسنعلی

شکوفه های زیبای درخت گز رودخانه قلعه حسنعلی

نمای کوههای آتشفشانی از روستای قلعه حسنعلی

رودخانه تهرود(شاخه های بره سوز وسوراخ مار)

دور نمای روستای قلعه حسنعلی در مسیر کوه آتشفشان

راه مالرو منتهی به آتشفشانهاو معدن نمک

گودال دهانه ای بزرگترین آتشفشان منطقه

نمای گودال آتشفشانی از لبه غربی

نمای گودال آتشفشانی از لبه شرقی

دیواره داخلی گودال آتشفشان

نمکزار سطح کف گودال آتشفشان

چشمه نمکی در کف گودال آتشفشان و عامل اصلی تشکیل نمکزار

جمع آوری نمک از کف گودال آتشفشان

همکاران گروه جغرافیای استان کرمان ومنطقه راین

دهانه کوچک دیگر از مجموعه قلل آتشفشانی قلعه حسنعلی

دره زیبا وسرسبز روستای گیشیگان گرو راین

طبیعت زیبای گیشیگان

طبیعت زیبای گیشیگان

آقای سعید بنی اسدی و رومینا(کوچک ترین عضو) از اعضا شرکت کننده در بازدید علمی

گلهای طبیعی روستای گیشیگان

گلهای طبیعی روستای گیشیگان

اعضای گروه جغرافیای راین و سفره صرف ناهار

اعضای گروه جغرافیای استان وراین وسفره صرف ناهار

اردوگاه زیبای زهرود نزدیک آبشار راین

جاده منتهی به آبشار راین و کوه مرتفع هزار

آبشار اول زهرود راین

آبشاراول زهرود راین

آبشاراول زهرود راین

آبشاردوم زهرود راین

دور نمای دره پائین دست آبشارزهرود از بالای آبشار