صفحه اصلی

خبرها
مقاله ها
نرم افزار
بخش آموزش
پیوندها
اعضا
درباره کرمان
آلبوم عکس
گردشگری
تازه ها
ارتباط با ما
مطالب کوتاه و خواندنی
نقشه سایت

وضع هوای کرمان

وضع هوای دیگر شهرها

آمار سایت

نظر سنجی

آب و هوای استان کرمان

 فلات ایران سرزمین یخدانهای سنتی است .

یخدانهای ایران در مناطقی با تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای سرد با حداقل 20 روز یخبندان ساخته می شده اند . سرزمین کر مان از این دو جهت ، محلی مناسب برای احداث یخدانها بوده است . بنای یخدانها نشانه غنای معماری در این قسمت از فلات ایران نیز هست  .

شکل10-1 یخدان عباس آباد حاجی - رفسنجان

شکل11-1  رشته کوه بحر آسمان ساردوئیه جیرفت

چه عواملی در تنوع آب و هوایی استان کرمان موثرند ؟

تاکنون از خود پرسیده اید که چرا در استان کرمان نمی توان صیفی جات را هم زمان در جیرفت و بافت کشت کرد ؟

استان کرمان بین عرض های حدود26 تا 32 درجه شمالی واقع شده است. لذا دمای هوا در نواحی جنوبی آن بدلیل نزدیکی به مدار راس سرطان بیش تر  از نواحی شمالی آن است اما آن چه باعث ایجاد گسست در این روند می شود وجود ارتفاعات وقرار گرفتن بیابان لوت در شرق استان است.به طوری که کوه های لاله زار (با ارتفاع متوسط بیش از3500متر ازسطح دریا) کم ترین تعداد روزهای آفتابی(190روز در سال) وپایین ترین دمای میانگین روزانه(8درجه سانتی گراد) را در استان دارد. این در حالی است که ده سیف در شهداد به دلیل ارتفاع کم( 353متر از سطح دریا) ومجاورت با دشت لوت دارای بیش ترین تعداد روزهای آفتابی(360روز درسال) و بیش ترین دمای میانگین روزانه در طول سال(50 درجه سانتی گراد) است.

بطور کلی عوامل موثر بر تنوع آب و هوای استان کرمان را می توان علاوه بر عرض جغرافیایی ،  اختلاف ارتفاع ، نوع توده هوا و وجود پهنه خشک لوت در شرق استان دانست .

 

میانگین دما

تعداد روزهای یخبندان

میانگین حداکثر دما

میانگین حداقل دما

بارندگی سالانه

میلیمتر

ارتفاع

نام ایستکاه

9/14

88

24

9/5

5/140

1754

کرمان

23

9

29

17

9/54

1067

بم

3/17

62

1/25

4/9

5/139

1739

سیرجان

8/14

70

2/21

4/8

3/261

2280

بافت

5/18

39

7/25

3/11

1/87

1605

رفسنجان

1/15

90

5/23

8/6

6/161

1824

شهربابک

25

2

8/32

1/17

3/180

601

جیرفت

4/26

1

7/33

2/19

8/187

470

کهنوج

2/18

62

5/26

9/9

9/73

1409

انار

5/27

0

9/22

9/21

36

410

شهداد

شکل12-1  جدول ویژگیهای اقلیمی در ایستگاههای هواشناسی منتخب استان کرمان

 

بارش

میزان بارش هر منطقه به دلیل تاثیر مستقیم آن بر منابع آبی  ارزش زیادی دارد .

شکل13-1  نمودارمیانگین بارش و درجه حرارت در ایستگاههای منتخب استان کرمان

شکل14-1 نمودار ارتباط میزان بارش با ارتفاع در ایستگاههای منتخب استان کرمان

همان گونه که در شکل 15- 1مشاهده می کنید استان کرمان در فصول مختلف سال ازجهت های مختلف تحت تاثیر توده های هوا قرار می گیرد.بعضی از این توده های هوا فعال تر وموثرتر از بعضی دیگرهستند .

شکل15-1 نقشه چگونگی حرکت توده های هوا به سوی کرمان

توده های هوای موثر بر آب وهوای استان کرمان

توده های هوایی که ایران ونیز استان کرمان را تحت تآثیر قرارمی دهندبه دو نوع زمستانه وتابستانه تقسیم می شوند :

توده های زمستانه :

الف) توده پر فشار: این توده هوا عموما شامل توده هوای پر فشار سیبری است که در استان کرمان موجب پایداری هوا،سرد شدن و بوجود  آمدن پدیده وارونگی  دما وبه تبع آن  آلودگی مناطق صنعتی وشهری می شود .

ب) توده هوا کم  فشار غربی ومدیترانه ای :با نفوذ خود بیشتر در فصول سرد سال  موجب ایجادبارندگی در سطح استان می گردد.

ج) توده هوای کم فشار سودانی: در صورت گسترش پیش از برخورد سیستم کم فشار مدیترانه ای باعث بارندگی های شدیدخصوصا در محدوده جنوبی می گردد بارندگی های سیل آسای ماههای آذر ودی 1371 در اثر این عامل بوده است .

2- توده هوای تابستانه:

الف)کم فشار حرارتی نواحی مرکزی ایران :

 موجب بالا رفتن دما وجلوگیری ازبارش گشته وتنها در برخی نواحی کوهستانی به صورت پراکنده ایجاد بارش می کند.

ب) جریانهای موسمی (مانسون ):

ورود این جریانها در اواخر بهارو تابستان  در استان کرمان ،باعث بروز بارندگی هایی در مناطق مختلف به ویژه ارتفاعات  جنوبی می گردد.

یکی از عواملی که برتوده های هوای ورودی به استان تاثیر می گذارند ، ارتفاعات مرکزی استان کرمان است که با توجه به جهت قرار گیری شان موجب افزایش بارندگی می شوند.

آیا می دانید که جبران کمبود منابع آبی استان ، مخصوصا سفره های زیر زمینی آب ، به میزان بارش بستگی دارد ؟

میزان بارش در استان کرمان :

 کمبود بارندگی و بالابودن میزان تبخیر ، استان کرمان را در ردیف استان های خشک ایران قرار داده است ، متوسط بارندگی در استان کرمان 138 میلیمتر و متوسط تبخیر بالقوه آن در حدود 3050 میلیمتر در سال است .

 

شکل16-1 جدول میانگین بارندگی در چند ایستگاه باران سنجی استان

نام ایستگاه

بارش به میلیمتر

نام ایستگاه

بارش به میلیمتر

قریه العرب بردسیر

155

برج اکرم بم

41

عرب آباد ماهان

220

بلورد سیرجان

205

خنامان رفسنجان

180

بیاض رفسنجان

87

شعبجره زرند

94

لطف آباد نوق

101

سکنج ماهان

172

والی آباد کرمان

180

سیرچ کرمان

141

بی بی حیات کرمان

208

کمسرخ شهربابک

182

برفه شهربابک

165

رابر بافت

335

بیدستان خَبْر شهربابک

140

راور

75

باغ خوش سیرجان

186

دو ساری جیرفت

155

پاقلعه شهربابک

249

دستجرد بردسیر

182

پشته شیران کرمان

240

راویز رفسنجان

240

دهبکری بم

325

یزدان آباد زرند

103

جمیل آباد بافت

160

دشتبرد بافت

90

چترود

140

اسطور سیرجان

213

هیشین جیرفت

324

اسلام آباد کهنوج

145

جوزم شهربابک

222

گوغر بافت

355

دریجان بم

320

انجیرک بم

128

خانوک زرند

215

شاهماران ارزوئیه

202

خاتون آباد شهربابک

180

استبرق شهربابک

154

دهسرد بافت

305

اکبرآبادزید آباد سیرجان

164

چاه چغوک سیرجان

98

پاریز سیرجان

232

گلباف

137

پامزاربردسیر

115

کیسکان بافت

290

تاج آباد بردسیر

90

داوران رفسنجان

135

تیتوئیه سیرجان

174

زیارتگاه ده سیف

45

 

احتمال وقوع یک سال مرطوب و خیلی مرطوب در استان کرمان چقدر است ؟

 برای یک دوره 30 ساله آب و هوایی در استان ، احتمال وقوع یک سال مرطوب یاخیلی مرطوب 5/7 سال یکبار است .

بادها وتاثیرآن برزندگی ساکنان استان کرمان  :

باد ها در نواحی خشک نقش موثری چه در فرسایش وچه در ایجاد شرایط خاص برای ساکنین استان کرمان دارند.وزش بادهای شدید خصوصا" در مناطق جنوبی وشرقی استان در فصول مختلف موجب محدودیت شدید برای زندگی ساکنین این نواحی می گردد . این بادها بویژه در مناطق بم و نواحی مجاور آن ، که  تحت تاثیر بادهای 120 روزی سیستان هستند  علاوه برایجاد شرایط بحرانی برای محیط زیست اشکال خاص فرسایش را ایجادکرده است.

وقوع بادهای شدید همراه با شن های روان در مناطق مختلف استان در فصول گرم بویژه در مناطق جنوبی وشرقی موجب تشدید دمای هوا وطاقت فرسا تر شدن شرایط زندگی می گردد. جهت باد غالب در سطح استان کرمان ، جهت غربی بوده که درفصول مختلف ، تغییرات اندکی در این جهت ایجاد می گردد.

شکل17-1 گلباد های ایستگاه هواشناسی کرمان

انجمن علمی معلمان و گروه جغرافی استان کرمان