صفحه اصلی

خبرها
مقاله ها
نرم افزار
بخش آموزش
پیوندها
اعضا
درباره کرمان
آلبوم عکس
گردشگری
تازه ها
ارتباط با ما
مطالب کوتاه و خواندنی
نقشه سایت

وضع هوای کرمان

وضع هوای دیگر شهرها

آمار سایت

نظر سنجی

مدل های جغرافیایی


جداول جغرافیایی


نمودارهای جغرافیایی


نقشه های جغرافیایی


نمونه سوالات جغرافیا در حیطه های مختلف یادگیری ونمونه طرح درس های جغرافیایی


پاسخ فعالیتهای کتب درسی جغرافیا


نمونه سوالات امتحانی دروس جغرافیا متوسطه


نمونه سوالات کنکور سراسری دانشگاهها


مدل های جغرافیایی

 1. مدل ریزش بارانهای اسیدی

 2. مدل سیکل هیدرولوژیکی(چرخه آب در طبیعت)

 3. مدل چگونگی ترسیم نقشه های توپوگرافی

 4. مدل جابجایی قاره ها

 5. کلیپ حرکات محوری ومداری کره زمین(حجم11.6مگابایت)

 6. کلیپ اثر گلخانه جو زمین (حجم 13.5مگابایت)


جداول جغرافیایی

 1. ازمنه زمین شناسی  (PDF)

 2. مشخصات کوههای مرتفع ایران  (PDF)

 3. مشخصات کوههای مرتفع استان کرمان   (PDF)

 4. مشخصات زلزله های شدید قرن اخیر استان کرمان

 5. نتایج سرشماری نفوس ومسکن استان کرمان سال 1385

 6. مشخصات نقاط شهری استان کرمان

 7. مسافت بین شهرهای استان کرمان

 8. مقایسه جمعیت ومساحت شهرستانهای استان کرمان سال 1385


نمودارهای جغرافی

 1. نحوه ترسیم نمودار سه گوشه ای(مثلثی) صفحه 1 صفحه 2

 2. زلزله های شدید قرن اخیر استان کرمان

 3. تحلیل نمرات امتحان نهایی درس جغرافیا دانش آموزان استان کرمان خرداد ماه 85

 4. تحلیل نمرات امتحان نهایی درس جغرافیا دانش آموزان استان کرمان خرداد ماه 86

 5. تحلیل نتایج امتحان نهایی  درس جغرافیای2 نواحی ،شهرستانها ومناطق استان کرمان خرداد ماه 87

 6. تحلیل نمرات امتحان نهایی درس جغرافیایی 2 مدارس ناحیه 2 کرمان خردادماه 87

 7. تحلیل نتایج امتحان نهایی  درس جغرافیای2 نواحی ،شهرستانها ومناطق استان کرمان خرداد ماه 88

 8. تحلیل نمرات امتحان نهایی درس جغرافیایی 2 مدارس ناحیه 2 کرمان خردادماه 88


نقشه های جغرافیایی

 1. نقشه های کرمان

 2. نقشه های ایران

 3. نقشه های جهان

 4. کاربرگ نقشه گنگ ایران

 5. نقشه های تهیه شده با نرم افزار MapSourceدستگاهGPS


نمونه سوالات جغرافیا در حیطه های مختلف یادگیری وطرح درس های جغرافیایی

 1. نمونه سوالات درس جغرافیای 1(عمومی) در حیطه های مختلف یادگیری (PDF)(گردآوری توسط آقای محمد حسین کلانتری ازرفسنجان)

 2. نمونه سوالات درس جغرافیای 2 در حیطه های مختلف یادگیری (PDF)(گردآوری توسط آقای محمد حسین کلانتری ازرفسنجان)

 3. نمونه سوالات درس جغرافیای 2 در حیطه های مختلف یادگیری (PDF)(گردآوری توسط آقای محمد حسین کلانتری ازرفسنجان)

 4. طرح درس روزانه درس جغرافیای 1از سرکار خانم فاطمه کربلایی دبیرجغرافیای ناحیه 2 کرمان (PDF)

 5. طرح درس سالانه درس جغرافیای  2از سرکار خانم فاطمه کربلایی دبیرجغرافیای ناحیه 2 کرمان (PDF)


 

پاسخ فعالیتهای کتب درسی جغرافیا

1. پاسخ فعالیتهای کتاب درسی جغرافیای 2رشته ادبیات وعلوم انسانی(PDF) (گردآوری توسط سرکار خانم فاطمه دُریاب دبیر جغرافیای ناحیه 1 کرمان)


نمونه سوالات امتحانی


سوالات امتحانی درس جغرافیای عمومی(1) واستان کرمان سال دوم همه رشته ها

جهت بازنمودن سوالات ومشاهده آنها احتیاج به نصب برنامه پی دی اف خوان است

 1. جغرافیای 1 نوبت دوم خرداد ماه 90          (PDF)

 2. جغرافیای عمومی نوبت دوم خرداد ماه89 (PDF)

 3. جغرافیای 1 خرداد ماه 1389             (word)

 4. جغرافیای 1هماهنگ استانی خرداد ماه 1382      صفحه1       صفحه 2 

 5. جغرافیای 1هماهنگ استانی شهریور ماه 1382    صفحه1       صفحه 2 

 6. جغرافیای عمومی نوبت دوم خرداد ماه87 دبیر ستان نمونه سید کمال الدین موسوی (PDF)

 7. جغرافیای 1 نوبت دوم خرداد ماه دبیرستان شاهد  (PDF)

 8. جغرافیای عمومی نوبت دوم خرداد ماه دبیر ستان نمونه سید کمال الدین موسوی (PDF)

 9. نوبت اول دی ماه86  دبیرستان شاهد (PDF)

 10. نوبت اول دی ماه86  دبیرستان نمونه دولتی سید کمال الدین موسوی (PDF)


سوالات امتحان نهایی درس جغرافیای 2سال سوم رشته ادبیات وعلوم انسانی

 1. دی   ماه   1391 سوال و راهنمای تصحیح(PDF)

 2. شهریورماه1391 سوال و راهنمای تصحیح(PDF)

 3. خرداد ماه  1391 سوال و راهنمای تصحیح(PDF)

 4. دی   ماه    1390 سوال و راهنمای تصحیح(PDF)

 5. شهریور ماه1390سوال و راهنمای تصحیح(PDF)

 6. خرداد ماه   1390سوال و راهنمای تصحیح(PDF)

 7. شهریور ماه1389سوال و راهنمای تصحیح(word)

 8. خرداد ماه   1389سوال و راهنمای تصحیح(word)

 9. دی ماه      1388سوال و راهنمای تصحیح(word)

 10. شهریورماه 1388سوال وراهنمای تصحیح(word)

 11. خرداد ماه 1388 سوال و راهنمای تصحیح(word)

 12. دی ماه     1387سوال و راهنمای تصحیح(word)

 13. شهریورماه1387       صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز   صفحه 1        صفحه  2

 14. خرداد ماه 1387        صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز   صفحه 1        صفحه  2

 15. دی ماه    1386        صفحه1         صفحه 2                        بارم ریز

 16. شهریورماه1386       صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز

 17. خرداد ماه 1386        صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز

 18. دی ماه    1385        صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز    صفحه 1        صفحه  2

 19. شهریورماه 1385      صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز    صفحه 1        صفحه  2

 20. خرداد ماه 1385        صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز

 21. خرداد ماه  1384       صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز    صفحه 1        صفحه  2

 22. دی ماه    1383        صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز

 23. خرداد ماه 1382        صفحه1        صفحه 2                        بارم ریز

 24. خرداد ماه 1381        صفحه1        صفحه 2         صفحه 3    


سوالات  امتحانی جغرافیای دوره پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

 1. هماهنگ منطقه ای                  شهریور 90   (PDF)

 2. هماهنگ منطقه ای                  شهریور 89   (PDF)

 3. هماهنگ منطقه ای                  شهریور 88   (PDF)

 4. هماهنگ منطقه ای                  شهریور 87   (PDF)

 5. جبرانی بهمن 1386                 صفحه 1       صفحه 2                        بارم ریز    صفحه 1        صفحه  2

 6. بهمن1386(هماهنگ کشوری)   صفحه 1       صفحه 2                        بارم ریز    صفحه 1        صفحه  2

 7. اردیبهشت1386                      صفحه 1       صفحه 2

 8. دی ماه 1385                         صفحه 1       صفحه 2

 9. شهریور 1385                       صفحه 1       صفحه 2

 10. تیر ماهه84(هماهنگ کشوری)   صفحه 1       صفحه 2

 11. شهریور1384                        صفحه 1        صفحه 2     صفحه 3     صفحه4

 12. دیماه  1384                          صفحه 1    

 13. خرداد 1383                          صفحه 1     


نمونه سوالات کنکور سراسری دانشگاهها

جهت بازنمودن سوالات ومشاهده آنها احتیاج به نصب برنامه پی دی اف خوان است

 1. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1391

 2. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1390

 3. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1389        دفترچه سوالات اختصاصی                   سوالات جغرافیا

 4. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1388          دفترچه شماره 1    دفترچه شماره 2           پاسخ نامه    (PDF)

 5. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1387                 پاسخ نامه            (PDF)

 6. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1386                 پاسخ نامه            (PDF)

 7. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1385                 پاسخ نامه            (PDF) 

 8. اختصاصی علوم انسانی کنکور سراسری سال 1384                 پاسخ نامه                (PDF)


آموزش کاربردی دانلود فایل های این مجموعه

چگونه فایل های این سایت را برای نگهداری در سیستم دانلود کنیم

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع استفاده شده مانعی ندارد

جهت استفاده از  مقالات احتیاج به نصب برنامه پی دی اف خوان بر روی سیستم خود دارید

دریافت برنامه پی دی اف خوان


 

انجمن علمی معلمان و گروه جغرافی استان کرمان