صفحه اصلی / خبرها / مقاله ها / نرم افزار / بخش آموزش / پیوندها / اعضا / درباره کرمان / آلبوم عکس / گردشگری/تازه ها/ارتباط با ما

 
 

آذربایجان و اردبیل / استانهای ساحلی شمالی / استانهای خراسان / استانهای غربی / استانهای مرکزی / اصفهان و چهارمحال وبختیاری / فارس و کهکلویه و بویراحمد / استانهای ساحلی جنوبی / بازگشت به منوی اصلی

نِک چهره آدم (عکس شاه) دو راهی خاش تفتان

از راست قله های صُبح،ماده کوه ونر کوه تفتان

سیاه چادرعشایر بلوچ منطقه تفتان

ارتفاعات تفتان(فردوسی)

درخت بادام کوهی تفتان

صخره انگشت (شصت)خدا

دره تنگ وباریک بند گلو مسیر قله تفتان

آبشار یخی تفتان

جانپناه وهتل در حال ساخت در کوه تفتان

چشمه آب معدنی با ترکیبات گوگردی تفتان دره جنب جانپناه

یخچال زیر قله تفتان

یخچال زیر قله تفتان

غار یخی نزدیک قله ماده کوه تفتان

آتشفشان نیمه فعال تفتان با خروج گاز گوگرد از آن

آتشفشان نیمه فعال تفتان با خروج گاز گوگرد از آن

آتشفشان نیمه فعال تفتان با خروج گاز گوگرد از آن

آتشفشان نیمه فعال تفتان با خروج گاز گوگرد از آن

دهانه اصلی خروج گاز گوگرد از تفتان

دهانه اصلی خروج گاز گوگرد از تفتان

دهانه اصلی خروج گاز گوگرد از تفتان

بوته آویشن

کوه گنو بندرعباس

ریزش کوه

کوه گنو

عقاب

کوه گنو

عقاب

کوه گنو

طبیعت زیبای

کوه گنو

ریزش کوه

کوه گنو

ریزش کوه

کوه گنو

محل زندگی عشایر

کوه گنو

مرگ 72 دلفين در اطراف بندر جاسك

مرگ 72 دلفين در اطراف بندر جاسك

ساحل صخره ای عسلوئیه

ساحل صخره ای عسلوئیه

ساحل صخره ای عسلوئیه

ساحل صخره ای عسلوئیه