صفحه اصلی / خبرها / مقاله ها / نرم افزار / بخش آموزش / پیوندها / اعضا / درباره کرمان / آلبوم عکس / گردشگری/تازه ها/ارتباط با ما

 
 

کرمان / بم / جیرفت / سیرجان / رفسنجان / شهربابک / بافت / زرند / کهنوج / بردسیر / راور / بازگشت به منوی اصلی

کوه هزار

راین

کوه هزار

راین

کوه هزار

راین

کوه هزار

راین

آبشارراین

کوه هزار

آبشار راین

کوه هزار

نمکزارمخروطه قله آتشفشانی

قلعه حسنعلی راین

غار کت کفتار

کرمان

آبشاراول دره شنگستان

کوهپایه وامق آباد

آبشار دوم دره شنگستان

کوهپایه وامق آباد

چشمه گهر

کوهپایه وامق آباد

آبشار دوم شنگستان

کوهپایه وامق آباد

کوه گهر

کوهپایه وامق آباد

آبشار سوم شنگستان

کوهپایه وامق آباد

غروب کرمان

ارتفاعات صاحب الزمان

کوهپایه درب آسیاب

مسجدکوهپایه درب آسیاب

دریاچه سد کوهپایه اردوگاه باهنر

دریاچه سد کوهپایه اردوگاه باهنر

بندر کوهپایه درب آسیاب

بادام کوهی کوهپایه

انگر آبی کوهپایه درب آسیاب

بند آبخیز داری کوهپایه درب آسیاب

آبشار اول کوهپایه درب آسیاب

آبشار اول کوهپایه درب آسیاب

آبشار دوم کوهپایه درب آسیاب

آبشار دوم کوهپایه درب آسیاب

دریاچه مصنوعی

کوهپایه درب آسیاب

بندر و دره آبشار

کوهپایه درب آسیاب

طبیعت زیبا

کوهپایه درب آسیاب

طبیعت زیبا

کوهپایه درب آسیاب

نمای منطقه کوهپایه

ارتفاعات بیدوئیه

مزرعه بن گو

کوهپایه بیدوئیه

کوه چهل خانه

کوهپایه درب آسیاب

ارتفاعات آبشار

کوهپایه درب آسیاب

دهنه دو رودی

کوهپایه درب آسیاب

مرغزار

کوهپایه درب آسیاب

چشمه مرغزار

کوهپایه درب آسیاب

چمنزار طبیعی

کوهپایه درب آسیاب

گلهای وحشی مرغزار

کوهپایه درب آسیاب

مرغزار

کوهپایه درب آسیاب

مرغزار

کوهپایه درب آسیاب

قله سیمک

کوهپایه درب آسیاب

دهنه قناتغستان

کوه جوپار

راهرو رجب

کوه جوپار

خط الراس کوهستانی

کوه جوپار

گلهای زیره کوهی

کوه جوپار

خندق خر پران

کوه جوپار

جانپناه اول

کوه جوپار

ابتدای دره قیف مصیبت

کوه جوپار

بز کوهی

کوه جوپار

جانپناه دوم

کوه جوپار

دره منتهی به قله

کوه جوپار

قله سه شاخ

کوه جوپار

لانه کبک کوهی

کوه جوپار

بوته های گارچی

کوه جوپار

جانپناه اول

کوه جوپار

نمای شهر کرمان

ارتفاعات صاحب الزمان

نمای مسجد صاحب الزمان

ارتفاعات صاحب الزمان

نمای سرآسیاب شش

ارتفاعات صاحب الزمان

همایش کویر پیمایی

کلوتهای دشت لوت

همایش کویر پیمایی

کلوتهای دشت لوت

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

تپه های ماسه ای

کلوتهای دشت لوت

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

کلوتهای دشت لوت

حوالی شهداد

نبکاهای دشت لوت

حوالی شهداد

نبکاها دشت لوت

حوالی شهداد

زمین دق دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

دیواره های رسوبی دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

دیواره رسوبی دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

نی زار دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

نیزاردره اندوهجرد به آبگرم جوشان

نی زاردره اندوهجرد به آبگرم جوشان

ستون های رسوبی دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

تنوره های رسوبی مسیر اندوهجرد به آبگرم جوشان

دیواره رسوبی دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

دره اندوهجرد به آبگرم جوشان

آبشار زیبا آبگرم جوشان

استپ نیمه بیابانی

دشت های کرمان

یال منتهی به قله کوه پلوار

ابتدای مسیر سنگنوردی کوه پلوار

راس قله کوه پلوار

بیدستان کوه پلوار

چین خوردگی های کوه پلوار

تنگ روستای در بر

کوه پلوار

لایه های رسوبی کوه پلوار

انجیر کوهی کوه پلوار

گسل کوه پلوار

لایه های رسوبی عمودی کوه پلوار

بی کند(بیل کند) کوه پلوار

مخروط افکنه کوه پلوار